Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

HARMONOGRAM ZEBRAŃ

Harmonogram zebrań z rodzicami                                         

 

 
 
 
 
 
 

oddziały / klasy  

 
 
 
 
 

terminy godzina 17.00 

 
 
 
 
 

Cel i tematyka 

 
 
 
 
 

wrzesień 

 
 
 
 
 

0a 

 
 
 
 

05.09.2023 

 
 
 
 

Organizacja pracy w roku szkolnym. 

Dokumentacja szkolna. 

Bezpieczeństwo uczniów w szkole.  

 
 
 
 
 

1abcd 

 
 
 
 

06.09.2023 

 
 
 
 
 

2abcd/3abcd 

 
 
 
 

07.09.2023 

 
 
 
 
 

4-5 

 
 
 
 

13.09.2023 

 
 
 
 
 

6-8 

 
 
 
 

14.0.92023 

 
 
 
 
 

1-8 

 
 
 
 

18.09.2022 

 
 
 
 

Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej kl. 1 – 8;

Konsultacje z nauczycielami przedmiotów w kl. 4.

 
 
 
 
 

Rada Rodziców  

 
 
 
 

26.09.2023 

 
 
 
 

17.00 

 
 
 
 

Organizacja pracy RR. 

 
 
 
 
 

Listopad - grudzień 

 
 
 
 
 

1a; 2a; 2c; 2d; 3a; 3b; 3d 

 
 
 
 

27.11.2023 

 
 
 
 

Bieżące informacje dydaktyczno – wychowawcze.  
Warsztaty wspierające dla rodziców. 

 

Iinformacja o zagrożeniu oceną ndst. - konsultacje. 

 
 
 
 
 

0a; 1b; 1c; 1d; 2b; 3c; 

 
 
 
 

28.11.2023 

 
 
 
 
 

4 – 8 

 
 
 
 

29.11.2023 

 
 
 
 
 

4 – 8  

 
 
 
 

30.11.2023 

 
 
 
 
 

luty 

 
 
 
 
 

0a; 1a; 2a; 2c; 2d; 3a; 3b; 3d 

 
 
 
 

05.02.2024 

 
 
 
 

Podsumowanie I półrocza;   


Informacja dla rodziców dzieci z oddziału przedszkolnego o gotowości szkolnej; 

 
 
 
 
 

1b; 1c; 1d; 2b; 3c; 

 
 
 
 

06.02.2024 

 
 
 
 
 

4 – 8 

 
 
 
 

07.02.2024 

 
 
 
 

Podsumowanie I półrocza;   

 

 
 
 
 
 

4 – 8  

 
 
 
 

08.02.2024 

 
 
 
 
 

Kwiecień -maj  

 
 
 
 
 

1a; 2a; 2c; 2d; 3a; 3b; 3d 

 
 
 
 

22.04.2024 

 
 
 
 

Bieżące informacje dydaktyczno – wychowawcze. 

Procedury egzaminacyjne – klasy 8.  

Informacja o zagrożeniach roczną oceną nidst. i brakiem promocji do klasy programowo wyższej  - konsultacje.  

 

 
 
 
 
 

0a; 1b; 1c; 1d; 2b; 3c; 

 
 
 
 

23.04.2024 

 
 
 
 
 

4 – 8 

 
 
 
 

24.04.2024 

 
 
 
 
 

4 – 8  

 
 
 
 

25.04.2024 

 

Dziennik

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Certyfikat:

Pogoda