Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Doradztwo zawodowe

Informacja dla rodziców i uczniów klas siódmych i ósmych.

 Nowa podstawa programowa wdrożyła  od roku szkolnego 2017 /2018   nowy przedmiot „doradztwo zawodowe” w ilości  10 godzin w ciągu roku szkolnego dla każdej klasy siódmej i ósmej.

Rok szkolny 2018 / 2019.

Udział uczniów klas 7 i 8 w  zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego zorganizowanych w formie zajęć lekcyjnych jest obowiązkowy i nie wymaga uzyskania zgody rodziców (art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe oraz § 2 ust. 1 pkt 3 i § 4 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia MEN z 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół). Uczniowie nie podlegają ocenianiu, potwierdzeniem udziału uczniów w zajęciach  będą odnotowane w dzienniku obecności.

 Zgodnie z jego przepisami zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej organizuje się w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów.

                                                                                                                                 Pedagog

                                                                                                                           Dorota Politewicz

 

DORADZTWO

Utworzono dnia 27.08.2018, 11:35

Dziennik

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Październik 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Certyfikat:

Pogoda