Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

PÓŁKOLONIE

Z dniem 10.01.2022r. zapisy na półkolonie dla klas 1-3  „Zima na sportowo” zostają zamknięte.


Uczestnicy,  którzy zostali zgłoszeni  do dnia 08.01 drogą mailową i otrzymali odpowiedz mają zapewnione miejsce na półkoloniach.  
Od dnia 08.01 zapisujemy dzieci na listę rezerwową.
W przypadku zebrania się odpowiedniej liczny uczestników zostanie utworzona dodatkowa grupa.W okresie ferii zimowych – pierwszy tydzień 13- 17.02.2023

na terenie Szkoły Podstawowej Nr 59 w Szczecinie,
planowana jest  organizacja półkolonii zimowych
pod hasłem „Zima na sportowo”

Turnus – 13 - 17.02.2022      

Oferta półkolonii skierowana jest do uczniów klas 1 - 4 z terenu Gminy - Miasto Szczecin.

Półkolonie będą odbywały się na terenie szkoły, w godzinach  od 7.30-15.30.  Uczestnicy mają zapewnione śniadanie, obiad oraz atrakcje zaplanowane w programie.

  Odpłatność – 250 zł / turnus.

Zgłoszenia  przyjmowane będą od dnia 04.01 do dnia 20.01.2023r.

Warunkiem przyjęcia dziecka na półkolonie jest:

  1. Zgłoszenie dziecka przez rodzica / prawnego opiekuna, poprzez wpisanie  na listę uczestników półkolonii . W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko dziecka, klasę.

Zgłoszenia przyjmowane sąelektronicznie od 04 stycznia 2023 –mailowo, na adres: wypoczynek@sp59.szczecin.pl
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń.

Uiszczenie opłaty za udział w półkoloniach
na konto: 39 1020 4812 0000 0002 0217 9638

w tytule wpisujemy: Imię nazwisko dziecka

  1.  Na stronie internetowej szkoły zostaną umieszczone karty kwalifikacyjne oraz regulaminy do pobrania. Wypełnioną kartę oraz regulaminy ( spięty komplet dokumentów ) proszę wrzucić do opisanego kartonu: PÓŁKOLONIE

– GŁÓWNA PORTIERNIA lub karton obok ŚWIETLICY

  1. Warunkiem przyjęcia  uczniów na półkolonie jest dostarczenie karty kwalifikacyjnej oraz dokonanie wpłaty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.01.2023r.

Ilość miejsc ograniczona- Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszelkie informacje będą uaktualniane na stronie internetowej szkoły: sp59.szczecin.pl
W razie pytań można kontaktować się z kierownikiem półkolonii p. Edytą Hnat poprzez zakładkę wiadomości na portalu LIBRUS lub mailowo, na adres: wypoczynek@sp59.szczecin.pl

 

ZAŁĄCZNIKI:

Dziennik

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Certyfikat:

Pogoda