Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

PÓŁKOLONIE LETNIE

W okresie wakacji letnich na terenie Szkoły Podstawowej

Nr 59 w Szczecinie,
planowana jest  organizacja półkolonii letnich
pod hasłem „Lato w mieście”

Turnus I : 24 - 28.06.2024r.

Turnus II : 01 – 05.07. 2024r.  

 Turnus II : 08 – 12.07. 2024r. - NABÓR ZOSTAŁ ZAMKNIĘTY

Oferta półkolonii skierowana jest do uczniów klas 1 - 4 z terenu Gminy - Miasto Szczecin.

Półkolonie będą odbywały się na terenie szkoły, w godzinach  7.30-15.30. Uczestnicy mają zapewnione śniadanie, obiad oraz atrakcje zaplanowane w programie.

                                      Odpłatność – 320 zł / turnus.

Zgłoszenia  przyjmowane będą od dnia 13.05 do dnia 29.05.2024r.

Warunkiem przyjęcia dziecka na półkolonie jest:

  1. Zgłoszenie dziecka przez rodzica / prawnego opiekuna, poprzez wpisanie  na listę uczestników półkolonii . W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko dziecka, klasę oraz turnus.

Zgłoszenia przyjmowane sąelektronicznie od 13 maja 2024 –mailowo, na adres: wypoczynek@sp59.szczecin.pl
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń.

  1. Uiszczenie opłaty za udział w półkoloniach na konto: 39 1020 4812 0000 0002 0217 9638

w tytule wpisujemy: Imię nazwisko dziecka turnus

  1.  Na stronie internetowej szkoły zostaną umieszczone karty kwalifikacyjne oraz regulaminy do pobrania. Wypełnioną kartę oraz regulaminy (spięty komplet dokumentów) proszę wrzucić do opisanego kartonu: PÓŁKOLONIE

– GŁÓWNA PORTIERNIA

  1. Warunkiem przyjęcia  uczniów na półkolonie jest dostarczenie karty kwalifikacyjnej oraz dokonanie wpłaty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.06.2024r.

Ilość miejsc ograniczona- Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszelkie informacje będą uaktualniane na stronie internetowej szkoły: sp59.szczecin.pl
W razie pytań można kontaktować się z kierownikiem półkolonii

p. Edytą Hnat mailowo, na adres: wypoczynek@sp59.szczecin.pl

w związku z organizacją atrakcji, program półkolonii ukaże się na stronie szkoły w dniu 17.05.2024r.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Dziennik

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Certyfikat:

Pogoda