Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Klasy I

1. Wszystkie informacje wraz z dokumentami dotyczącymi rekrutacji do klas pierwszych dostępne są na stronie internetowej https://nabor.pcss.pl/szczecin w zakładce szkoły podstawowe.

2.Uprzejmie informujemy, że wnioski o przyjęcie będą mogli Rodzice składać od dnia 1 marca 2022 r. do dnia 18 marca 2022 r. za pośrednictwem systemu Nabór.

3. Zgłoszenie wraz z oświadczeniem o zamieszkaniu wypełniają rodzice kandydatów zamieszkałych w rejonie szkoły. Dokumenty  zostaną opublikowane w dniu rozpoczęcia rekrutacji.

4. Wniosek oraz dokumenty potwierdzające spałnianie kryteriów wypełniają rodzice kandydatów zamieszkałych poza rejonem szkoły. Dokumenty zostaną opublikowane w dniu rozpoczęcia rekrutacji.

5. Dokumenty dotyczące rekrutacji należy wydrukować, podpisać (przez obojga rodziców/opiekunów prawnych) i dostarczyć do szkoły. Przy portierni dostępny jest pojemnik "klasa pierwsza".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci zamieszkałych w rejonie szkoły wypełniają "zgłoszenie do szkoł obwodowej" oraz oświadczenie o zamieszkaniu.

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci zamieszkałych poza rejonem szkoły wypełniają "wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej" oraz załącznik do wniosku "Informacje o spełnianiu kryteriów"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Każdy wniosek/ zgłoszenie powinno zawierać czytelne

podpisy obojga rodziców

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Szanowni Rodzice

Uprzejmie informujemy, że listy kandydatów zakwalifikowanych do klas I szkół podstawowych zostaną ogłoszone w dniu 19.04.2022 r. do godz. 15.00. W związku z powyższym w dniach
19.04. - 21.04.2022 r. do godz. 15.00 należy pisemnie lub elektronicznie potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do danej szkoły podstawowej. Brak oświadczenia woli przyjęcia dziecka do szkoły oznacza rezygnację z zapewnionego miejsca w danej placówce.

AKTUALNOŚCI:

Wirtualny spacer po szkole

Utworzono dnia 08.03.2022

Zapraszamy przyszłych przedszkolaków i pierwszoklasistów na wirtualny spacer po naszej szkole: <p style="text-align: center;"><span style="color:#FF0000;"><strong><span style="font-size:18px;"><span...

czytaj dalej na temat: Wirtualny spacer po szkole

ZAŁĄCZNIKI:

Dziennik

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Certyfikat:

Pogoda