Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Klasa IV sportowa

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego klas wyższych niż klasa I publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasto Szczecin jest organem prowadzącym, na rok szkolny 2023/2024:

L.p.

Rodzaj czynności

Termin postępowania

rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

 

 

 

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału sportowego i mistrzostwa sportowego⃰ klasy wyższej niż klasa I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

08.03.2023 r. –

17.03.2023 r.

16.08.2023 r. –

18.08.2023 r.

 

2.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału sportowego i mistrzostwa sportowego

16.03.2023 r. –

24.03.2023 r.

21.08.2023 r. –

22.08.2023 r.

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

27.03.2023 r.

do godz. 12.00

23.08.2023 r.

godz. 15.00

 

 

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

27.03.2023 r. –

31.03.2023 r.

24.08.2023 r. –

28.08.2023 r.

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12.04.2023 r.

do godz. 15.00

29.08.2023 r.

do godz. 15.00

 

6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka w formie pisemnego oświadczenia

13.04.2023 r. –

14.04.2023 r.

do godz. 15.00

30.08.2023 r.

do godz. 15.00

 

 

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego

17.04.2023 r.

do godz. 15.00

31.08.2023 r.

do godz. 15.00

*dotyczy: szkół podstawowych sportowych, publicznych szkół podstawowych mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych lub oddziałów mistrzostwa sportowego w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Dziennik

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Certyfikat:

Pogoda