Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Klasy I

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasto Szczecin jest organem prowadzącym, na rok szkolny 2023/2024:

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin postępowania

rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

 

 

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

06.03.2023 r. –

22.03.2023 r.

16.08.2023 r. –

18.08.2023 r.

 

 

2.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej sportowej, mistrzostwa sportowego lub szkoły podstawowej ogólnodostępnej

z oddziałem sportowym

08.03.2023 r. –

15.03.2023 r.

21.08.2023 r. –

22.08.2023 r.

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

16.03.2023 r. –

do godz. 15.00

23.08.2023 r.

do godz. 15.00

 

 

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

22.03.2023 r. –

31.03.2023 r.

24.08.2023 r. –

28.08.2023 r.

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych

12.04.2023 r. –

do godz. 15.00

29.08.2023 r.

do godz. 15.00

 

6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia

13.04.2023 r. –

14.04.2023 r.

do godz. 15.00

30.08.2023 r.

do godz. 15.00

 

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych

i kandydatów nieprzyjętych

17.04.2023 r. –

do godz. 15.00

31.08.2023 r.

do godz. 15.00


1. Wszystkie informacje wraz z dokumentami dotyczącymi rekrutacji do klas pierwszych dostępne są na stronie internetowej https://nabor.pcss.pl/szczecin w zakładce szkoły podstawowe.

2.Uprzejmie informujemy, że wnioski o przyjęcie będą mogli Rodzice składać od 6.02.2022  za pośrednictwem systemu Nabór.

3. Zgłoszenie wraz z oświadczeniem o zamieszkaniu wypełniają rodzice kandydatów zamieszkałych w rejonie szkoły. Dokumenty  zostaną opublikowane w dniu rozpoczęcia rekrutacji.

4. Wniosek oraz dokumenty potwierdzające spałnianie kryteriów wypełniają rodzice kandydatów zamieszkałych poza rejonem szkoły. Dokumenty zostaną opublikowane w dniu rozpoczęcia rekrutacji.

5. Dokumenty dotyczące rekrutacji należy wydrukować, podpisać (przez obojga rodziców/opiekunów prawnych) i dostarczyć do szkoły. Przy portierni dostępny jest pojemnik "klasa pierwsza".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci zamieszkałych w rejonie szkoły wypełniają "zgłoszenie do szkoł obwodowej" oraz oświadczenie o zamieszkaniu.

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci zamieszkałych poza rejonem szkoły wypełniają "wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej" oraz załącznik do wniosku "Informacje o spełnianiu kryteriów"

Każdy wniosek/ zgłoszenie powinno zawierać czytelne

podpisy obojga rodziców

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

AKTUALNOŚCI:

Wirtualny spacer po szkole

Utworzono dnia 08.03.2022

Zapraszamy przyszłych przedszkolaków i pierwszoklasistów na wirtualny spacer po naszej szkole: <p style="text-align: center;"><span style="color:#FF0000;"><strong><span style="font-size:18px;"><span...

czytaj dalej na temat: Wirtualny spacer po szkole

ZAŁĄCZNIKI:

Dziennik

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Certyfikat:

Pogoda