Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Oddział przedszkolny

Szanowni  Rodzice

od dnia 27  lutego  2023 r. do 5 marca 2023r.  rodzice dzieci uczęszczających w roku bieżącym do przedszkola, mają możliwość złożenia „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024 w oddziale przedszkolnym w  SP 59 w Szczecinie.  

Deklarację należy złożyć w formie papierowej w sekretariacie szkoły.” (wzór w załączniku - przedszkole deklaracja).


Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Miasto Szczecin jest organem prowadzącym, na rok szkolny 2023/2024:

l.p.  

Rodzaj czynności  

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym  

Termin w postępowaniu uzupełniającym  

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  

06.03.2023 r. - 24.03.2023 r.  

07.08.2023 r.- 10.08.2023 r.  

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  

w postępowaniu rekrutacyjnym  

27.03.2023 r. - 14.04.2023 r.  

14.08.2023 r. - 18.08.2023 r.  

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów  

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  

17.04.2023 r.  

do godz. 15.00  

21.08.2023 r.  

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia  

18.04.2023 r. - 21.04.2023 r.  

22.08.2023 r.   

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  

25.04.2023 r.  

do godz. 15.00  

23.08.2023 r.  

 


 

1. Wszystkie informacje wraz z dokumentami dotyczącymi rekrutacji do oddziału przedszkolnego dostępne są na stronie internetowej https://nabor.pcss.pl/szczecin w zakładce przedszkola.

2. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci 5- i 6-letnie.

3.Uprzejmie informujemy, że wnioski o przyjęcie będą mogli Rodzice składać od dnia .... za pośrednictwem systemu Nabór. Wniosek wraz z oświadczeniami zostaną opublikowane w dniu rozpoczęcia rekrutacji.

4. Wniosek oraz oświadczenia należy wydrukować, podpisać (przez obojga rodziców/opiekunów prawnych) i dostarczyć do szkoły. Przy portierni dostępny jest pojemnik "oddział przedszkolny".

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Proszę pamiętać, że do wniosku do oddziału przedszkolnego należy dołączyć oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów zaznaczonych na drugiej stronie wniosku.

Oświadczenia są dostępne na stronie www.nabor.pcss.pl/szczecin/przedszkole  w zakładce „dokumenty” oraz w osobnych koszulkach obok pojemnika „oddział przedszkolny”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Każdy wniosek/ zgłoszenie powinno zawierać czytelne

podpisy obojga rodziców

AKTUALNOŚCI:

Wirtualny spacer po szkole

Utworzono dnia 08.03.2022

Zapraszamy przyszłych przedszkolaków i pierwszoklasistów na wirtualny spacer po naszej szkole: <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/_R_lTBAVI9E" title="YouTube video player" frameborder="0"...

czytaj dalej na temat: Wirtualny spacer po szkole

ZAŁĄCZNIKI:

Dziennik

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Certyfikat:

Pogoda