Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

DUPLIKATY

Duplikat legitymacji szkolnej i świadectwa

 

Szanowni Państwo,

wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego uczniowie szkoły mają możliwość bezpłatnego korzystania z Generatora Zdjęć do mLegitymacji lub tradycyjnej legitymacji szkolnej.

Bezpłatny Generator Zdjęć umożliwia wykonanie niezbędnego zdjęcia przy pomocy dowolnego smartphona. Wystarczy zrobić zdjęcie, a Generator automatycznie wybieli tło oraz wykadruje zdjęcie tak, żeby spełniało ono wymogi dotyczące zdjęcia do mLegitymacji lub legitymacji szkolnej.

Odnośnik:

https://photoaid.com/pl/zdjecie-mlegitymacja-szkolna


Zgodnie z § 29 pkt.3 Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1700) :

Za wydanie duplikatu świadectwa (…) pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu.

Zgodnie z Ustawą o opłacie skarbowej  (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635) opłata za duplikat świadectwa wynosi 26 zł.

 Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu.

Zgodnie z Ustawą o opłacie skarbowej  (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635) opłata za duplikat legitymacji szkolnej wynosi 9 zł.

 Podstawą do wydania duplikatu jest złożenie do dyrektora szkoły  /przez rodziców ucznia/ wniosku o wydanie  w/w dokumentu oraz dokonanie w/w opłaty na konto:

     Powyższe  opłaty należy wnosić na konto.

 

  1. Nazwa odbiorcy:

            Szkoła Podstawowa nr 59

            ul. Dąbska 105

            70-789 Szczecin

 

  1. Konto: PKO BP nr:  32 1020 4812 0000 0902 0128 7796
  2. W tytule należy podać imię, nazwisko oraz napisać za co wnosi się opłatę (duplikat legitymacji lub świadectwa)

                                                                 

Do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty i aktualne zdjęcie w formie papierowej bądź przesłane na e-mail w formacie jpg. (sekretariat@sp59.szczecin.pl).

Termin wykonania duplikatu do 7 dni.

 

Wzór podania o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i świadectwa szkolnego /do pobrania/:

ZAŁĄCZNIKI:

Dziennik

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Certyfikat:

Pogoda