Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

HARMONOGRAM ZEBRAŃ W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Harmonogram zebrań z rodzicami – 2021/2022 

Organizacja zebrań stacjonarnych lub zdalnych/online

 

oddział przedszkolny

klasy 1 – 3

poniedziałki/wtorki

klasy 4-8

 

środy /czwartki/piątki

Cel i tematyka

terminy

godz. 17.00

01.09.21 – gr.0a

06.09.21 – kl.1a, 1b, 3c, 1d, 3b, 2d,

07.09.21 – kl. 1c, 1d, 2a, 2b, 2c, 3a, 3d

08.09.21 – kl.

09.09.21 – kl.

10.09.21 – kl.

Organizacja pracy w roku szkolnym 2021/2022;

 

14.09.2021

Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej kl. 1 – 8; konsultacje z nauczycielami przedmiotów w kl. 4

21.09.2021

Zebranie członków Rady Rodziców

Cyklicznie – ostatnie wtorki miesiąca

18.10.2021 – gr. 0a, kl.1a, 1b, 3c, 1d, 3b, 2d,

 19.10.2021 - kl. 1c, 1d, 2a, 2b, 2c, 3a, 3d

20 – 22.10.2021

Bieżące informacje dydaktyczno – wychowawcze
Warsztaty wspierające dla rodziców

22. 11.2021– gr. 0a, kl.1a, 1b, 3c, 1d, 3b, 2d

23.11.2021 - kl. 1c, 1d, 2a, 2b, 2c, 3a, 3d

24-26.11.2021

Warsztaty wspierające dla rodziców

13.12.2021 - kl.1a, 1b, 3c, 1d, 3b, 2d

14.12.2021- kl. 1c, 1d, 2a, 2b, 2c, 3a, 3d

15.12.2021

16.12.2021

- Spotkania konsultacyjne do dyspozycji wychowawcy klasy: Informacja na temat zagrożenia oceną niedostateczną przewidywane oceny śródroczne

do 17.12.2021 – informacja dla rodziców o niedostatecznych wynikach nauczania za I półrocze 2021/2022

27.01.2022 rada klasyfikacyjna

21. 02.2022 – gr. 0a, kl.1a, 1b, 3c, 1d, 3b, 2d

22.02.2022 - kl. 1c, 1d, 2a, 2b, 2c, 3a, 3d

23 – 25.02.2022

- Podsumowanie I półrocza 

- Analiza śródrocznych diagnoz, określenie kierunków oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych,

- Organizacja oddziału sportowego w kl. 3 w roku szkolnym 2022/2023

marzec 2021

- Kl. 8 – Informacja nt. przebiegu egzaminu ósmoklasisty

- gr. 0 – gotowość szkolna;

04.04.2022 – gr. 0a, kl.1a, 1b, 3c, 1d, 3b, 2d

05.04.2022- kl. 1c, 1d, 2a, 2b, 2c, 3a, 3d

   06 - 08.04.2022

Bieżące informacje dydaktyczno – wychowawcze

16.05.2022 – gr. 0a, kl.1a, 1b, 3c, 1d, 3b, 2d

17.05.2022- kl. 1c, 1d, 2a, 2b, 2c, 3a, 3d

18 - 20.05.2022

Podsumowanie roku szkolnego; przewidywane oceny roczne klasyfikacyjne; przekazanie informacji na temat zagrożenia oceną niedostateczną;

06 – 10.06.2022

Spotkania integracyjne z rodzicami – podsumowanie rocznej pracy

Dziennik

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Październik 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Certyfikat:

Pogoda