Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

HARMONOGRAM ZEBRAŃ W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Harmonogram zebrań z rodzicami – 2022/2023

Organizacja zebrań stacjonarnych lub zdalnych/online

 

 

Harmonogram zebrań z rodzicami  

Organizacja zebrań stacjonarnych lub zdalnych - online 

 
 
 
 
 
 

oddziały / klasy  

 
 
 
 

terminy godzina 17.00 

 
 
 
 

Cel i tematyka 

 
 
 
 

wrzesień 

 
 
 
 

0a 

 
 

01.09.2022 

 
 

Organizacja pracy w roku szkolnym 

Dokumentacja szkolna 

Bezpieczeństwo uczniów w szkole  

 
 
 
 

1BC 2C 3BC 

 
 

05.09.2022 

 
 
 
 

1AD 2ABD 3AD 

 
 

06.09.2022 

 
 
 
 

4ABCD 5ABCD 6ABC 

 
 

07.09.2022 

 
 
 
 

7AB 8ABCD 

 
 

08.09.2022 

 
 
 
 

1-8 

 
 

15.09.2022 

 
 

Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej kl. 1 – 8; konsultacje z nauczycielami przedmiotów w kl. 4 

 
 
 
 

Rada Rodziców  

 
 

21.09.2022 

 
 

17.00 

 
 

Organizacja pracy 

 
 
 
 

październik  

 
 
 
 

0A 1BCD 2C 3BC 

 
 

17. 10.2022 

 
 

Bieżące informacje dydaktyczno – wychowawcze  
Warsztaty wspierające dla rodziców 

 
 
 
 

1A 2ABD 3AD 

 
 

18.10.2022 

 
 
 
 

4– 8  

 
 

19.10.2022 

 
 
 
 

4– 8 

 
 

20.10.2022 

 
 
 
 

listopad 

 
 
 
 

0A 1BCD 2C 3BC 

 
 

21.11.2022 

 
 

 

 
 
 
 

1A 2ABD 3AD 

 
 

22.11.2022 

 
 
 
 

4 – 8 

 
 

23.11.2022 

 
 
 
 

4 – 8  

 
 

24.11.2022 

 
 
 
 

grudzień 

 
 
 
 

0A 1BCD 2C 3BC 

 
 

13.12.2022 

 
 

Spotkania konsultacyjne do dyspozycji wychowawcy klasy: Informacja na temat zagrożenia oceną niedostateczną przewidywane oceny śródroczne 

 
 
 
 

1A 2ABD 3AD 

 

 
 

14.12.2022 

 
 
 
 

1-8 

 
 

do …12.2022 

 

.01.2023 rada klasyfikacyjna 

 
 

informacja dla rodziców o niedostatecznych wynikach nauczania za I półrocze 

 

 
 
 
 

luty 

 
 
 
 

0A 1BCD 2C 3BC 

 
 

06.02.2023 

 
 

Podsumowanie I półrocza;   

Analiza śródrocznych diagnoz, określenie kierunków oddziaływań dydaktyczno– wychowawczych; Organizacja oddziału sportowego w kl.3; 

 
 
 
 

1A 2ABD 3AD 

 

 
 

07.02.2023 

 
 
 
 

4 – 8 

 
 

08.02.2023 

 
 
 
 

4 – 8  

 
 

09.02.2023 

 
 
 
 

0 a 

 
 

marzec 

 
 

Informacja dla rodziców o gotowości szkolnej; 

 
 
 
 

8 abc 

 
 

marzec 

 
 

Informacja nt. przebiegu egzaminu ósmoklasisty 

 
 
 
 

kwiecień 

 
 
 
 

0A 1BCD 2C 3BC 

 
 

17.04.2023 

 
 

Bieżące informacje dydaktyczno – wychowawcze 

 
 
 
 

1A 2ABD 3AD 

 
 

18.04.2023 

 
 
 
 

4 – 8 

 
 

19.04.2023 

 
 
 
 

4 – 8  

 
 

20.04.2023 

 
 
 
 

maj 

 
 
 
 

0A 1BCD 2C 3BC 

 
 

15.05.2023 

 
 

Podsumowanie roku szkolnego; przewidywane oceny roczne klasyfikacyjne; przekazanie informacji na temat zagrożenia brakiem promocji / oceną niedostateczną; 

 
 
 
 

1A 2ABD 3AD 

 
 

16.05.2023 

 
 
 
 

4 – 8 

 
 

17.05.2023 

 
 
 
 

4 – 8  

 
 

18.05.2023 

 
 
 
 

czerwiec 

 
 
 
 

0-8 

 
 

12-14.06.2023 

 
 

Spotkania integracyjne z rodzicami – podsumowanie rocznej pracy 

Dziennik

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Certyfikat:

Pogoda