Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

ZAPISANIE DO SZKOŁY

ZAPISANIE DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 59 W SZCZECINIE

  • Zapisu do Szkoły Podstawowej nr 59 w Szczecinie rodzic/opiekun prawny dokonuje osobiście.

  • Przy zapisie dziecka do Szkoły Podstawowej nr 59 w Szczecinie niezbędne są dokumenty (do wglądu):

- dowodów osobisty rodzica
- akt urodzenia dziecka
- świadectwo ukończenia poprzedniej klasy
- dokument zawierający PESEL dziecka

  • Po dokonaniu zapisu rodzic otrzymuje w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 59 dokument „potwierdzający przyjęcie", który następnie przedstawia w obecnej szkole dziecka. Na jego podstawie wydawane są:

- „potwierdzenie przekazania"
- odpis arkusza ocen
- karta zdrowia
- dokumentacja pedagoga szkolnego, psychologa, wykaz ocen, itp.

  • W/w dokumenty powinny zostać doręczone do sekretariatu szkoły - osobiście przez rodzica/ opiekuna prawnego lub przesłane pocztą przez dotychczasową szkołę przed rozpoczęciem nauki przez dziecko.

  • Karta zgłoszenia dziecka jest do pobrania na stronie internetowej szkoły.

ZAŁĄCZNIKI:

Dziennik

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Certyfikat:

Pogoda