Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dziecięcy Uniwersytet Medyczny

Do studiowania w DUM PUM zapraszamy dzieci w wieku od 7 do 15 lat.

Naszym celem jest:

  • kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych i zainteresowanie ich naukami medycznymi,
  • zrozumienie podstaw nauk medycznych i poznanie metod badawczych,
  • przedstawienie największych medycznych osiągnięciach naukowych,
  • nauka udzielania pierwszej pomocy medycznej i zachowania w sytuacjach kryzysowych,
  • kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych i higieny osobistej,
  • poznanie biblioteki akademickiej,
  • promocja uczelni.

W ramach projektu przewidziano 10 bloków, m.in. tradycje akademickie i historia PUM, pierwsza pomoc, pielęgniarstwo, neurologia, genetyka, leki w życiu człowieka, zdrowa dieta, higiena jamy ustnej, biblioteka akademicka, zdrowy kręgosłup.

Każdy z bloków odbędzie się raz w miesiącu, w sobotę i potrwa trzy godziny lekcyjne (godzina wykładu i dwie godziny ćwiczeń) od 10.00 do 13.00. Wykłady i ćwiczenia poprowadzą nauczyciele akademiccy i studenci PUM oraz goście zaproszeni. W ramach zajęć dodatkowych przewidujemy wizyty w Centrum Symulacji Medycznej PUM i Zakładzie Genetyki Sądowej.

Kontakt: dumpum@pum.edu.pl

Dziennik

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Certyfikat:

Pogoda