Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Klasy 4

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas wyższych niż klasa I, oddziałów sportowych i oddziałów mistrzostwa sportowego publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasto Szczecin jest organem prowadzącym, na rok szkolny 2024/2025:

 

 

l.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału sportowego i mistrzostwa sportowego* klasy wyższej niż klasa I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata wałunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

06.03.2024 r.

15.03.2024 r.

12.08.2024 r.

14.08.2024 r.

2.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału sportowego i mistrzostwa sportowego. 

 

14.03.2024 r.

22.03.2024 r.

19.08.2024 r. 20.08.2024 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez. komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

 

25.03.2024 r. do godz. 12.00

21.08.2024 r. godz. 15.00

4,

Weryfikacja przez komisję rekmtacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

25.03.2024 r.

29.03.2024 r.

22.08.2024 r.

26.08.2024 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekmtacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

10.04.2024 r. do godz. 12.00

27.08.2024 r. do godz. 12.00

6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka w formie pisemnego oświadczenia.

 

11.04.2024 r.

12.04.2024 r. do odz. 15.00

28.08 2024 r. do godz. 15.00

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego.

15.04.2024 r. do godz. 15.00

29.08.2024 r. do godz. 15.00

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Dziennik

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Certyfikat:

Pogoda