Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Oddział przedszkolny

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Miasto Szczecin jest organem prowadzącym na rok szkolny 2024/2025:

l.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutac jnym

Termin w postępowaniu uzupełniąjącym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

04.03.2024 r. -

22.03.2024 r.

12.08.2024 r.-

14.08.2024 r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w  postępowaniu rekrutacyjnym.

 

25.03.2024 r. -

12.04.2024 r.

19.08.2024 r. -

23.08.2024 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

15.04.2024 r, do godz. 15,00

26.08.2024 r.

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia.

 

16.04.2024 r. -

19.04.2024 r.

27.08.2024 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

24.04.2024 r. do godz. 15.00

28.08.2024 r.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Dziennik

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Certyfikat:

Pogoda