Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

PROJEKT SZKOLENIOWY - KOMUNIKACJA BEZ PRZEMOCY I MEDIACJE W EDUKACJI

NVC w edukacji- KOMUNIKACJA BEZ PRZEMOCY
 
“NVC w edukacji” to program szkoleniowo-wdrożeniowy Instytutu Edukacji Pozytywnej. Komunikacja bez Przemocy (czyli NVC) to niezbędny element rozwoju i działania każdej placówki edukacyjnej i wychowawczej, która chce zbudować klimat sprzyjający zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży.
 
Dzięki naszym działaniom przedszkola, szkoły podstawowe i inne placówki oświatowe mogą w latach 2021-2023 uzyskać bezpłatne wsparcie w zakresie wprowadzenia Porozumienia bez przemocy do swojej praktyki.
 
W ramach programu “NVC w szkole” oferujemy każdej zgłoszonej placówce:
 
 • certyfikacyjne szkolenia online zgodne z wymogami MEiN, MS i RPD (zakres podstawowy i rozszerzony);
 • szkolenia stacjonarne lub online dla rad pedagogicznych dotyczące znaczenia NVC w procesach wychowawczych, profilaktycznych i edukacyjnych;
 • szkolenia stacjonarne lub online dla rodziców;
 • dostęp do mini kursów tematycznych dla rodziców w formie online;
 • specjalistyczne konsultacje (specjaliści nvc, psycholodzy, pedagodzy, prawnicy);
 • udział w dedykowanych konferencjach i wydarzeniach specjalnych;
 • stałą opiekę w zakresie organizacyjnym, merytorycznym i technicznym.
“NVC w szkole” to element wieloletniego projektu “Klimat szkoły. Tworzymy go razem” współfinansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. 
 
Dostęp do platformy szkoleniowej: nvcwszkole.pl
 

 
Mediacje w edukacji
 
“Mediacje w edukacji” to program szkoleniowo-wdrożeniowy Instytutu Edukacji Pozytywnej. Mediacje szkolne i rówieśnicze to niezbędny systemu rozwiązywania sytuacji konfliktowych, trudnych i kryzysowych w każdej placówce edukacyjnej i wychowawczej, która chce zbudować klimat sprzyjający zdrowiu psychicznemu młodzieży. 
 
Dzięki naszym działaniom szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe i inne placówki oświatowe mogą w latach 2021-2023 uzyskać bezpłatne wsparcie w zakresie wprowadzenia mediacji szkolnych i rówieśniczych do swojej praktyki.
 
W ramach programu “Mediacje w szkole” oferujemy każdej zgłoszonej placówce:
 
 • certyfikacyjne szkolenia online zgodne z wymogami MEiN, MS i RPD (zakres podstawowy i rozszerzony);
 • szkolenia stacjonarne lub online dla rad pedagogicznych dotyczące kroków wdrażania mediacji szkolnych i rówieśniczych jako elementu działań wychowawczo-profilaktycznych placówki;
 • szkolenia dla chętnych opiekunów mediacji i mediatorów szkolnych;
 • warsztaty dla Szkolnych Klubów Mediacji;
 • dostęp do mini kursów tematycznych dla młodzieży w formie online;
 • specjalistyczne konsultacje (certyfikowani mediatorzy, psycholodzy, pedagodzy, prawnicy);
 • udział w dedykowanych konferencjach i wydarzeniach specjalnych;
 • stałą opiekę w zakresie organizacyjnym, merytorycznym i technicznym.
“Mediacje w szkole” to element wieloletniego projektu “Klimat szkoły. Tworzymy go razem” współfinansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 przekazanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. 
 
Dostęp do platformy szkoleniowej: nvcwszkole.pl
 
„Szkoła Myślenia Pozytywnego – Komunikacja bez przemocy i Mediacje w szkole” to kompleksowy projekt rozwijania kompetencji nauczycieli, dyrektorów, rodziców oraz młodzieży w zakresie Komunikacji bez przemocy i mediacji. W tym celu stworzyliśmy pierwszą, kompleksową oraz interaktywną platformę e-learningową, dzięki której odbiorcy mieli możliwość skorzystania z pełnych szkoleń online w zakresie podstawowym i rozszerzonym.
 
Program to nie tylko szkolenia, ale również rozbudowane wsparcie dla placówek w postaci superwizji, konsultacji specjalistycznych i mentoringów. Odbiorcy mogą skorzystać z video-wykładów, filmików instruktażowych, interaktywnych filmów “Wybierz własną ścieżkę”, infografik, algorytmów, podcastów itp.

Dziennik

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Certyfikat:

Pogoda