Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

WYPISANIE ZE SZKOŁY

Rodzic jest zobowiązany powiadomić sekretariat szkoły o planowanym fakcie przepisania dziecka do innej szkoły lub wyjeździe za granicę.

-  PRZEPISANIE DO INNEJ SZKOŁY

 Procedura odwrotna przy zapisie dziecka do szkoły.

  • Rodzic dokonuje zapisu dziecka w nowej szkole.

  • Otrzymane „potwierdzenie przyjęcia" przekazuje do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 59.

  • Odbiera osobiście kartę zdrowia dziecka od pielęgniarki szkolnej lub wyraża zgodę na wysłanie jej pocztą razem z odpisem arkusza ocen.

  • Pobiera do uzupełnienia kartę obiegową (w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej),

  • Na podstawie „potwierdzenia przyjęcia" i wypełnionej karty obiegowej przygotowywany jest odpis arkusza ocen.

- WYJAZD ZA GRANICĘ 

Rodzic /opiekun prawny dziecka zobowiązany jest OSOBIŚCIE zgłosić się do sekretariatu szkoły w celu napisania stosownego oświadczenia.

  • Rodzic osobiście informuje  wychowawcę  klasy  oraz sekretariat  o wypisaniu dziecka ze szkoły.

  • Pobiera do uzupełnienia kartę obiegową (w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej),

  • Rodzic/opiekun prawny wypełnia  oświadczenie od kiedy i w jakiej szkole dziecko będzie realizowało obowiązek szkolny (do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej) na podstawie, którego przygotowywany jest odpis arkusza ocen.

  • Dokumentację medyczną rodzic odbiera osobiście od pielęgniarki szkolnej.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Dziennik

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Certyfikat:

Pogoda