Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Klasy 1

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasto Szczecin jest organem prowadzącym, na rok szkolny 2024/2025:

 

 

l.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępoowaniu rekrutacyjnym.

 

04.03.2024 r.

20.03.2024 r.

12.08.2024 r.

14.08.2024 r.

2.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej sportowej, mistrzostwa sportowego lub szkoły podstawowej ogólnodostępnej z oddziałem sportowym.

 

06.03.2024 r. 13.03.2024 r.

19.08.2024 r. 20.08.2024 r.

3.

Podanie do publicznej 'Wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

 

14.03.2024 r. godz. 12.00

21.08.2024 r.

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

20.03.2024 r.

29.03.2024 r.

22.08.2024 r.

26.08.2024 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

12.04.2024 r. do godz. 15.00

27.08.2024 r. do godz. 15.00

6,

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie isemnego oświadczenia.

 

15.04.2024 r.

16.04.2024 r. do odz. 15.00

28.08.2024 r. do godz. 15.00

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandadatów nieprzyjętych.

 

17.04.2024 r. do godz. 15.00

29.08.2024 do godz. 15,00

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Dziennik

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Certyfikat:

Pogoda