Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

PEDAGOG SPECJALNY

EDYTA HNAT

PEDAGOG SPECJALNY

Kontakt:

zakładka librus nauczyciel/pedagog

Email: hnat@sp59.szczecin.pl

 

GODZINY PRACY:

PONIEDZIAŁEK

13.40 – 15.40

WTOREK

13.30 – 16.00  

ŚRODA -----
CZWARTEK

8.0 – 12.00

PIĄTEK

8.0 – 11.30

 

Zakres zadań pedagoga specjalnego:

Udzielanie pomocy wychowawcom i zespołom nauczycieli,  w tym w opracowaniu Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia.

Wspieranie procesu integracji uczniów w klasie i na terenie szkoły.

Świadczenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, ich rodziców, wychowawców i nauczycieli.

Współpraca z psychologiem i pedagogami szkolnymi; wspieranie procesu edukacyjno – wychowawczego.

Koordynowanie opracowania Indywidualnych Programów Edukacyjno - Terapeutycznych uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz Kart Pomocy uczniów z opiniami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Prowadzenie badań diagnostycznych nad potrzebami edukacyjnymi uczniów.

Współdziałanie z wychowawcami i zespołami nauczycieli w doborze metod, określaniu form kształcenia i pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Współpraca z rodzicami uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych; kształtowanie prawidłowej postawy rodzicielskiej wobec swojego dziecka, informowanie na bieżąco o konieczności skorzystania z dodatkowej pomocy innych specjalistów czy instytucji społecznych.

Wspieranie procesu rewalidacji, kompensacji oraz resocjalizacji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami zaangażowanymi w pomoc psychologiczno – pedagogiczną udzielaną uczniom i ich rodzinom.

 

 

Dziennik

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Certyfikat:

Pogoda